4. marca 2020 r. | środa | godz.9.30 i 11.30
sala MCM

Międzynarodowe Młode Talenty

Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Zielonogórskiej
PIOTR WACŁAWIK – dyrygent
ANDRIJ UKRAINETS – saksofon (Ukraina)
KAMIL JANAS – klarnet
MATHILDE MAJOR – obój (Niemcy)

Ludwig van Beethoven: V symfonia c-moll op. 67 cz. I
Alessandro Marcello: Koncert obojowy nr 1 d-moll cz. I (M. Major)
Gioachino Rossini: Introdukcja i temat z wariacjami na klarnet i orkiestrę (K. Janas)
Gioachino Rossini: Uwertura Wilhelm Tell
Jules Demersseman: „Fantaisie“ na saksofon i orkiestrę (A.Ukrainets)
Johann Strauss: Polka Tritsch-tratsch

Kolejne spotkanie młodych europejskich wirtuozów u progu solistycznej kariery w koncercie symfonicznym dedykowanym młodej publiczności. Trzy stylistyki muzyczne – barokowa, romantyczna i impresjonistyczna.