13.marca 2020 r. | piątek | godz.19.00
sala MCM

VII Międzynarodowe Forum
Młodych Dyrygentów

Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Zielonogórskiej
Dyrygenci:
Maria Sydor
Jakub Zwierz
Taras Vergun (Ukraina)
Adam Domurat

Felix Mendelssohn Bartholdy:       
Uwertura Hebrydy (dyr. T. Vergun)
Uwertura Ruy Blas (dyr. M. Sydor)

Carl Maria von Weber:                  
Uwertura do op. Wolny strzelec (dyr. J. Zwierz)
Uwertura do op. Oberon (dyr. A. Domurat)

Peter Tschaikowski:            
II Symfonia c-moll op. 17 „Małorosyjska”
1. Andante sostenuto – Allegro comodo (dyr. T. Vergun)
2. Andante marciale quasi Moderato (dyr. A. Domurat)
3. Scherzo. Allegro molto vivace (dyr. M. Sydor)
4. Finale. Moderato assai — Allegro vivo  (dyr. J. Zwierz)

Koncert bez solistów – w roli głównej młodzi dyrygenci z krajów europejskich oraz ich sztuka prowadzenia orkiestry symfonicznej w ilustracyjnych i operowych uwerturach romantycznych oraz w sonatowej, pełnej kontrastów formie symfonii. To już tradycja muzycznych spotkań nad Odrą.